'Onze woningen gaan een stap verder dan de BENG-eisen en presteren BENG+’

Steeds meer woningen in ons land zijn energieneutraal. Sinds 1 januari 2021 is het zelfs verplicht om (bijna) energieneutraal (BENG) te bouwen. Hierbij wordt de energieprestatie niet langer uitgedrukt in EPC, maar in drie energieprestatie-indicatoren:

  • De energiebehoefte van de woning in kWh/m² (BENG-1)
  • De primaire fossiele energie-indicator in kWh/m² (BENG-2)
  • Het aandeel hernieuwbare energie in % (BENG-3)

Voor nieuwbouwwoningen komt hier bovendien nog een indicator bij: TOjuli. Wanneer aan de BENG-eisen wordt voldaan, kan in de zomermaanden namelijk een probleem optreden: oververhitting. Zonnestralen die de woning binnen komen, kunnen door de goede isolatie en kierdichting namelijk niet meer naar buiten ontsnappen. Hierdoor warmen onze woningen op. De TOjuli geeft het risico op hoge binnentemperaturen in de zomer aan en wordt bepaald op basis van de berekende koelbehoefte in juli. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de NTA 8800 (BENG) rekenmethodiek. Hoe hoger het getal, hoe groter het risico op temperatuuroverschrijding. De definitieve grenswaarde van de TOjuli waarde is vastgesteld op 1,20.

Voorop in BENG

De BENG-eisen hebben als doel om de energiebehoefte van gebouwen terug te dringen, fossiel energiegebruik te beperken en hernieuwbare energie beter te benutten. “Klimaatgarant gaat al jarenlang voor een maximaal energetisch rendement”, vertelt ontwikkelaar Julian van Boven. “Al sinds onze oprichting in 2012 focussen wij op energieneutrale woningen, een comfortabel binnenklimaat en een zo laag mogelijke milieubelasting. De BENG-methodiek komt exact overeen met de manier waarop wij al 10 jaar naar onze woningen kijken. Echter gaan wij nog een stapje verder… Waar het binnen de huidige BENG-eisen bijvoorbeeld nog mogelijk is om ventilatiesystemen toe te passen die een isolatielek in de gevel veroorzaken, werken wij uitsluitend met balansventilatie. Hierdoor blijven warmteverlies en warmtevraag tot een minimum beperkt en zijn we klaar voor de toekomst, waarin de BENG-eisen verder aangescherpt zullen worden.”

Trias Energetica

Uitgangspunt van BENG is de zogenaamde Trias Energetica; een driestappenstrategie voor een zo energiezuinig mogelijk gebouwontwerp. De drie stappen in een notendop:

  • Beperk de energiebehoefte door bijvoorbeeld compactere bouw en het isoleren van gevels, vloeren en daken.
  • Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen voor de resterende energiebehoefte.
  • Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen zoals zon, wind en water.
Volledig conform de BENG-eisen

Wat dit betekent voor Klimaatgarant? “Om te beginnen beschikken onze woningen over een dijk van een schil”, aldus Van Boven. “In overleg met de projectontwikkelaar zoeken we naar een optimum in isolatie, kierdichting, balansventilatie (wtw) en beglazing. Ook passen we een douche-wtw toe, waardoor de energiebehoefte (en dus de energielasten!) van onze woningen zoveel mogelijk wordt verlaagd. De energievraag die overblijft, wordt duurzaam opgewekt en afgegeven met behulp van hoog rendement bodemwarmtepompen en zonnepanelen. Daarmee gaan onze woningen een stap verder dan de nieuwe BENG-eisen. Ze presteren zelfs BENG+.”

Passieve koeling voorkomt oververhitting (TOjuli)

Het concept van Klimaatgarant sluit bovendien perfect aan bij de TOjuli-eis. “Omdat wij gebruikmaken van een bodembron, kunnen we onze woningen in de zomermaanden enkele graden koelen (passief koelen)”, aldus Van Boven. “Door gebruik te maken van deze optie, wordt ook de bodembron automatisch geregenereerd (in balans gebracht). Hierdoor wordt verwarmen en koelen een natuurlijk en goedkoop proces en gaan energiezuinig én comfortabel wonen perfect hand in hand.”

Van BENG naar ENG

Indien mogelijk gaat Klimaatgarant zelfs nog een stapje verder dan de BENG voorschrijft. “Wij zijn voorstander van energieneutraal (ENG) of zelfs Nul-op-de-Meter (NOM) wonen, waarbij ook het huishoudelijk verbruik wordt gecompenseerd door de opbrengsten van de PV-installatie”, aldus Van Boven. “Om dit mogelijk te maken, hanteren wij een hoge U-waarde (warmtedoorgangscoëfficiënt) van het glas én een uitstekende kierdichting. Ook adviseren wij het gebruik een douche-wtw en voegen we waar nodig extra zonnepanelen toe.”

Van advies t/m prestatiegarantie

“Om een optimale (B)ENG-prestatie te borgen, komen we graag zo vroeg mogelijk bij de relevante stakeholders aan tafel”, benadrukt Van Boven. “Als system integrator verzorgen wij het complete klimaatsysteem. Van advies, (bron)ontwerp, engineering en aanleg t/m financiering en onderhoud en inclusief 25 jaar exploitatie en/of prestatiegarantie. Hierbij hebben we niet alleen oog en oor voor de ambitie van de opdrachtgever, het beschikbare budget, het gebouwontwerp en de dakoriëntatie, maar ook voor de energiezuinigheid, het rendement en de levensduur van de installaties. Bovendien staan we in voor de bewonerscommunicatie . Een unieke combinatie voor de Nederlandse woningbouw, waarbij opdrachtgevers verzekerd zijn van één contactpersoon en één garantiepartij voor het complete (duurzame) klimaatsysteem. Waar huurders kunnen vertrouwen op een perfect werkende installatie, een hoog comfort én lage energielasten, kan de woningcorporatie de duurzame investering via een energieprestatievergoeding doorberekenen in de huurlasten. Een absolute win-win voor alle betrokkenen.”